Alleluja

Data dodania: 2018-04-01


Na Święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju i nieustającej wiary i nadziei. Alleluja. Radujmy się! W imieniu Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława

For the Feast of the Resurrection of Christ, we give our sincere wishes: 
the abundance of God's favors, health, joy, perseverance in everyday 
struggle with opposites, feelings of strength, peace and ceaseless faith and hope. 
Alleluia. Rejoice! On behalf of Dames and Cavaliers of the Order of St. Stanislaus
 
Dominik Kozłowski, GCCStS
Grand Councillors, Przeor Polski Orderu Świętego Stanisława
 
Wielki Mistrz hr. Waldemar Wilk 
Grand Master Count Wademar Wilk
Orderu Świętego Stanisława / Order of Saint Stanislas

Tagi powiązane z wiadomością:
Wielkanoc, Order Świętego Stanisława

  PolećPodobne tematy dla tagów: Wielkanoc,Order Świętego Stanisława,

Wielkanoc 2016
Inwestytura w Londynie - relacja
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja