Dr Alexander Graff de Pancsova, Chancellor for Europa, Grand Prior of Austria

Data dodania: 2019-02-18


Z przykrością informujemy o tym, że Dr Alexander Graff de Pancsova, Chancellor for Europa, Grand Prior of Austria jest wyłączony z Orderu Św. Stanisława ze skutkiem natychmiastowym.

Nie może już używać postnominałów, ani nosić insygnii Orderu w celu przedstawiania Orderu w jakiejkolwiek formie. Musi zatem zamknąć stronę główną Orderu Św. Stanisława (http://www.order-of- saint-stanislas.com, http://www.ordo-sancti-stanislai.com). zwrócić wszystkie dokumenty dla Wielkiego Kanclerza Orderu Świętego Stanisława Mikę Michaelski i przenieść prawa znaku towarowego (Nazwa znaku towarowego: Order Św. Stanisława, nr znaku handlowego: 009190752) dla Wielkiego Kanclerza Orderu Świętego Stanisława Mike Michaelski.

 

Decret / Dekret 1/2019 z 14 lutego 2019 r. - wyświetl oryginał dokumentu

 

It is with regret that we inform you that
 
Dr Alexander Graff de Pancsova, Chancellor for Europa, Grand Prior of Austria
is excluded from the Order of St Stanislas with immediate effect. He may no longer use the postnominals or wearthe insignia of the Order purport to present the Order in any form.
 
He therefore has to close the homepages of the Order of St Stanislas (http://www.order-of- saint-stanislas.com, http://www.ordo-sancti-stanislai.com). return all documents and paperwork to the Grand Chancellor of the Order of Saint Stanislas Mikę Michaelski and transfer the rights of the Trademark (Trade mark name: The Order of St Stanislas, Trade mark No: 009190752) to the Grand Chancellor of the Order of Saint Stanislas Mike Michaelski.
 
 
 


  PolećPodobne tematy dla tagów: wyłączenia z Orderu Świętego Stanisława,Dr Alexander Graff de Pancsova,Chancellor for Europa,Grand Prior of Austria,Przeor Austrii,Kanclerz na Europę,Wielki Przeor,Grand Prior,

Dl Joseph von Ritter zu Groenesteyn, King of Arms, Ambasador at Large
Lawrence J Day, Grand Prior of Great Britain, Malta and Gibraltar, Grand Constable