Inwestytura w Londynie - relacja

Data dodania: 2013-04-22


13 kwietnia 2013 roku odbyła się w Londynie w Kościele Św. James Sussex Gardens Inwestytura Kawalerów i Dam Orderu Św. Stanisława zorganizowana przez Przeorat Wielkiej Brytanii. Inwestował osobiście X Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława hr. Waldemar Wilk, GCCStS, w asyście Kanclerza Europy Zachodniej kawalera Normana Offield, GCCSts, Damy Mervyn Redding, GCCStS, Przeor Wielkiej Brytanii i kawalera Barry Theobald-Hicks, GCCStS, Nowego Przeora Anglii.

Nominowanymi postulantami byli kawalerowie i damy z Polski i Wielkiej Brytanii.


Inwestytura była okazją do przyznania nowych nominacji na funkcje oraz przyjęcia nowych kawalerów i dam.


Wśród uczestników Inwestytury widzieliśmy przedstawiciela Komandorii Gniezno-Wielkopolska kawalera Dominika Kozłowskiego, GCStS, Przeorat Szwedzki reprezentowany był przez damę Caroline Wilk, GCStS oraz Przeorat Austrii z Wielkim Przeorem kawalerem Alexandrem Graff, GCStS.


Dzień zakończył się uroczystym bankietem w Komnacie Cesarskiej w Hotelu Imperial na Russell Square, gdzie w braterskiej atmosferze wznoszono toasty na cześć rozwoju Orderu.


---On 13th of April 2013 in Saint James Church at Sussex Garden – London took place an investiture of Chevaliers and Dames of the Order of St. Stanislaus organized by the Priory of the United Kingdom.

 


Investituring was personally held by Xth Grand Master of the Order of St. Stanislaus Count Waldemar Wilk, GCCStS, assisted by the Chancellor of Western Europe Chevalier Norman Offield, GCCSts, Lady Mervyn Redding, GCCStS, Prior of the United Kingdom and a Chevalier Barry Theobald-Hicks, GCCStS, Prior of England.

 

Nominated postulants were Chevaliers and Dames of Poland and United Kingdom.

 

Investiture was an opportunity to provide promotions to functions and the accession of new Chevaliers and Dames.

 

Among the participants we could indicate a representative of the Commander's investiture Gniezno - Wielkopolska Chevalier Dominik Kozlowski, GCStS, Swedish Priory was represented by Dame Caroline Wilk, GCStS and the Priory of Austria with the Grand Prior Chevalier Alexander Graff, GCStS.

 

The day ended with a formal banquet in the Imperial Hall of the Imperial Hotel at Russell Square, where in a brotherhood atmosphere toasts were raised for a honor of the development of the Order.  PolećPodobne tematy dla tagów: Order Św.Stanisława,Order Świętego Stanisława,Inwestytura w Londynie,Komandoria Gnieźnieńska,Londyn Church St. James,

Alleluja
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Inwestytura w Londynie - Zaproszenie