Lawrence J Day, Grand Prior of Great Britain, Malta and Gibraltar, Grand Constable

Data dodania: 2019-02-18


Z przykrością informujemy o tym, że Lawrence J Day, Grand Prior of Great Britain, Malta and Gibraltar, Grand Constable jest wyłączony z Orderu Św. Stanisława ze skutkiem natychmiastowym.

Nie może już używać postnominałów, ani nosić insygnii Orderu w celu przedstawiania Orderu w jakiejkolwiek formie. Musi zatem zamknąć stronę główną Orderu Św. Stanisława, zwrócić wszystkie dokumenty dla Wielkiego Kanclerza Orderu Świętego Stanisława Mike Michaelski.

 

Decret / Dekret 3/2019 z 14 lutego 2019 r. - wyświetl oryginał dokumentu
 
It is with regret that we inform you that
 
Lawrence J Day, Grand Prior of Great Britain, Malta and Gibraltar, Grand Constable
 
is excluded from the Order of St Stanislas with immediate effect. He may no longer use the postnominals or wear the insignia of the Order purport to present the Order in any form.
He therefore has to close the homepages of the Order of St Stanislas, return all documents and paperwork to the Grand Chancellor of the Order of Saint Stanislas Mikę Michaelski.
 


  PolećPodobne tematy dla tagów: wyłączenia z Orderu Świętego Stanisława,Lawrence J Day,Wielki Przeor Malta i Gibraltaru,Grand Prior of Great Britain,Wielki Przeor Wielkiej Brytanii,Grand Prior of Malta and Gibraltar,Grand Prior,Wielki Przeor,Wielka Brytania,

Dr Alexander Graff de Pancsova, Chancellor for Europa, Grand Prior of Austria
Dl Joseph von Ritter zu Groenesteyn, King of Arms, Ambasador at Large