Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława dla Prof. Krzysztofa Pendereckiego i Prezydenta Gniezna Jacka Kowalskiego

Data dodania: 2013-04-09


7 dnia kwietnia 2013 roku do Gniezna przybyli Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława, którzy byli obecni na 80 urodzinach Profesora Krzysztofa Pendereckiego.

Podczas spotkania na wybitnego polskiego kompozytora czekała moc życzeń i niespodzianek wśród których z pewnością należy wymienić oficjalne nadanie jego imienia nowej odmianie tulipana.

 
Artystę uhonorowały również władze lokalne, które wręczyły jubilatowi Medal Koronacyjny oraz „Paszport Obywatela Civitas Gnesen”. Warto także wspomnieć, iż tego dnia Wielki Mistrz i Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława w uznaniu wybitnego talentu i zasług przyznała Profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława, który osobiście wręczał hr. Waldemar Wilk GCCStS X Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława w towarzystwie Jerzego Pietraka Wielkiego Przeora na Polskę Orderu Świętego Stanisława oraz Dominika Kozłowskiego CStS Komandora Komandorii Gniezno - Wielkopolska Orderu Świętego Stanisława.
 
Miłe wyróżnienie spotkało również gospodarza miasta Gniezna, któremu wręczono Złoty Krzyż Zasługi w Orderze Świętego Stanisława  za zasługi na rzecz Orderu Świętego Stanisława.
 
Zwieńczenie tego wyjątkowego dnia stanowił koncert Wiosny z „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego i „Symfonii wiosennej” Roberta Schumanna w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Jakuba Chrenowicza i ze skrzypcowym solo Marcina Suszyckiego. Na koncercie, z którego półtoragodzinna video relacja będzie dostępna od piątku 12 kwietnia godziny 8:00 rano, obecni byli także Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława.
 


Koncert cz. 1 / Concert part no. 1

>

Koncert cz. 2 / Concert part no. 2

 
 
 
On the 7th day of April 2013 to Gniezno arrived Knights and Dames of the Order of Saint Stanislaus, who attended the 80 birthdays of Professor Krzysztof Penderecki.

During the meeting, an eminent Polish composer received the power of wishes and surprises among which will must be replaced the official giving his name, of the new variety of tulip.

The artist was also honored by the local authorities, who had found Jubilarian Coronation Medal and "Passport Citizen Civitas Gnesen". It should also be noted that on that day the Chapter of the Order of St. Stanislaus in recognition of his outstanding talent and merit awarded to Professor Krzysztof Penderecki Gold Cross of Merit of the Order of Saint Stanislaus, who personally handed the hr. Waldemar Wilk GCCStS X Grand Master of the Order of Saint Stanislaus, accompanied by the Jerzy Pietrak Grand Prior of the Order of Saint Stanislaus of Poland Commander and Dominik Kozlowski CStS Commander of the Order of Gniezno - Wielkopolska St. Stanislaus.

Nice award also met the host city of Gniezno, which was given Gold Cross of Merit of the Order of Saint Stanislaus for his contribution to the Order of Saint Stanislaus.
 
The culmination of this special day was the Spring concert of the "Four Seasons" Antonio Vivaldi and "Spring Symphony" by Robert Schumann performed by the Poznan Philharmonic Orchestra under the baton of James Chrenowicz and the violin solo Martin Suszycki. The concert will be shown on a video report on Friday, April 12 from 8:00 AM, was also attended by Knights and Dames of the Order of Saint Stanislaus.


  Poleć